152 cổ phiếu bị cắt margin quý II, hàng chục mã có nguy cơ hủy niêm yết

Đáng chú ý trong số này, có 6 doanh nghiệp thuộc có khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu bao gồm CTCP Nhựa Đà Nẵng, CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát, CTCP Lilama 45.3, CTCP Lilama 69-1, CTCP Lilama 69-2, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

152 cổ phiếu bị cắt margin quý II, hàng chục mã có nguy cơ hủy niêm yết
Diễn biến giá cổ phiếu HTP của In Sách giáo khoa Hòa Phát

Một số cổ phiếu nằm trong danh sách do lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp soát xét hoặc của cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là số âm có thể kể đến: AAV, BCC, BTS, ECI, HCT, HDA, HEV, HOM, ICG, LDP, MBG… Phần lớn, các mã này đến từ các nhóm ngành xây dựng và giáo dục.

Riêng 2 mã API, KTT còn thêm lý do tổ chức phát hành có báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Cùng chung "số phận" này có mã DVG của CTCP Đại Việt Group DVG và SRA của CTCP SARA Việt Nam.

Một số doanh nghiệp khác như API, CTC, FID, KTS, KTT, LCD, MHL, SD6, SMT, VE8 ghi nhận lỗ sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Cũng theo danh sách, cổ phiếu MHL gây chú ý với lý do chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 quá 5 ngày so với hạn quy định. Tổ chức còn ghi nhận lỗ sau thuế 6 tháng và lỗ sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng. Mặt khác, HNX đưa cổ phiếu MHL vào diện hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch.

Trước HNX, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cũng cập nhật danh sách 83 mã chứng khoán bị cắt margin quý II với nhiều gương mặt thân quen như HVN, POM, HBC, LDG, HNG, DXG, DXS, FRT, SMC, HAG, DLG, ITA, PSH...

Nhiều gương mặt trong số này đã hoặc có nguy cơ hủy niêm yết như POM, DLG, HNG...

Như vậy, trên 2 sàn niêm yết, số cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ hiện là 152 mã. Con số này hoàn toàn có thể tăng thêm sau mùa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2023 và ĐHCĐ thường niên 2024 tới khi một số doanh nghiệp chậm công bố thông tin có thể bị các Sở đưa vào diện chứng khoán cảnh báo, kiểm soát dẫn đến không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn