2 mã cổ phiếu 'tên lửa' được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng tới 51%

TPBank (TPB) - Giá mục tiêu 26.800 đồng/cp, kỳ vọng tăng 48%

Chứng khoán VNDirect lựa chọn cổ phiếu TPB cho "tâm điểm" tháng 5 bởi kết quả kinh doanh quý I/2024 tích cực trên nền tảng tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, 3 tháng đầu năm, TOI của TPB tăng mạnh 28% so với cùng kỳ, đạt 4.685 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi (NIM) tăng trưởng 25,2%. Dư nợ tín dụng giảm 3% so với đầu năm do dư nợ cho vay giảm nhẹ.

NIM cải thiện 59 điểm cơ bản so với cùng kỳ, ghi nhận 4,1% trong quý I/2024. Mặc dù lãi suất cho vay giảm, TPB vẫn có thể cải thiện NIM nhờ lãi suất tiền gửi đã giảm trong 3 tháng đầu năm.

Chi phí vốn giảm 144 điểm cơ bản so với cùng kỳ (giảm 91 điểm cơ bản so với quý trước), trong khi lợi suất tài sản chỉ giảm 81 điểm cơ bản (giảm 167 điểm cơ bản so với quý trước). Thu nhập ngoài lãi cũng tăng 36,4% so với quý I/2023, nhờ thu nhập từ hoạt động đầu tư tăng mạnh.

2 mã cổ phiếu 'tên lửa' được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng tới 51%
Diễn biến giá cổ phiếu TPB thời gian gần đây

Mặc dù tổng thu nhập hoạt động tăng mạnh, lợi nhuận ròng của TPB chỉ tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ. VNDirect lý giải nguyên nhân do chi phí dự phòng tăng gấp 3,8 lần trong quý I/2024. Chi phí tín dụng tăng 39 điểm cơ bản so với cùng kỳ (giảm 44 điểm cơ bản sv quý trước), đạt 0,6% do tỷ lệ nợ xấu tăng. Chi phí hoạt động thấp hơn dự kiến giúp làm giảm áp lực lên lợi nhuận ròng, khi tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm 7,4 điểm % so với 3 tháng đầu năm 2023.

Về chất lượng nợ xấu, vào cuối quý I/2024, tỷ lệ nợ xấu tăng 0,8 điểm % so với quý I/2023 (tăng 0,2 điểm % so với quý trước), đạt 2,23%. Tuy tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến, chuyên gia đánh giá điểm tích cực là tỷ lệ nợ nhóm 2 của TPBank đã giảm trong 2 quý liên tiếp, kể từ quý III/2023.

Do vậy, VNDirect khuyến nghị KHẢ QUAN cổ phiếu TPB, với giá mục tiêu là 26.800 đồng/cp, kỳ vọng tăng 48% so với giá đóng cửa phiên 10/5.

VPBank (VPB) - Giá mục tiêu 23.800 đồng/cp, kỳ vọng tăng 28%

Cổ phiếu VPB "lọt tầm ngắm" Chứng khoán Mirae Asset, bởi nhóm phân tích cho rằng, đây là ngân hàng được cho là sẽ có mức chuyển biến tích cực nhất về mặt lợi nhuận trong năm 2024 dựa trên nền kết quả kinh doanh thấp của năm 2023.

Cụ thể, VPB dự định sẽ tiếp tục mức chia cổ tức tiền mặt là 10% cho năm 2023, tương tự như năm 2022; đối với năm 2024, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 25%; và lợi nhuận trước thuế được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng khoảng 114% so với cùng kỳ.

Mirae Asset cho biết, trong nhóm ngân hàng được theo dõi, VPB được cho là sẽ có mức chuyển biến tích cực nhất về mặt lợi nhuận trong năm 2024 dựa trên nền KQKD thấp của năm 2023. Các yếu tố chính được kỳ vọng hỗ trợ lợi nhuận hồi phục bao gồm tình hình kinh doanh ổn định từ ngân hàng mẹ và sự tái cơ cấu thành công FE Credit.

2 mã cổ phiếu 'tên lửa' được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng tới 51%
Diễn biến cổ phiếu VPB thời gian gần đây

Ngoài ra, cho vay tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 (tăng 29,2% so với cùng kỳ), cùng với mức tăng trưởng dự kiến cao cho năm 2024 (tăng 19,6%, nhờ bộ đệm vốn lớn), sẽ thúc đẩy tăng trưởng thu nhập lãi thuần trong năm 2024.

Với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ dựa trên mức nền thấp của năm 2023, Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị MUA cổ phiếu VPB, với giá mục tiêu 12 tháng là 23.800 đồng/cp, tăng 28,6% so với giá đóng cửa ngày 3/5.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn