250 triệu USD từ Bain Capital chính thức về tài khoản Masan

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) chính thức hoàn tất thành công việc huy động vốn cổ phần trị giá 250 triệu USD từ Bain Capital. Theo kế hoạch, Masan sẽ tiếp tục tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế để giảm đòn bẩy và giảm chi phí lãi vay với mục tiêu Nợ ròng trên EBITDA là <3,5x.

Trong 2 năm vừa qua, Masan đã thành công huy động được 1,5 tỷ USD từ thị trường vốn toàn cầu. Trong quý IV/2023, công ty đã phòng ngừa thành công 100% rủi ro các khoản nợ dài hạn bằng đồng USD với các điều khoản hợp lý: 950 triệu USD tiền gốc vay được chuyển đổi sang VND ở tỷ giá 23.937 và lãi suất cố định ở mức 8,93% mỗi năm.

Masan đã thành công huy động được 1,5 tỷ USD trong 2 năm qua.

Theo đó, hoán đổi lãi suất (Interest Rate Swaps) kết hợp với FX kỳ hạn: 45 triệu USD thanh toán gốc vào năm 2024 với tỷ giá (FX) là 24.005; 300 triệu USD có lãi suất cố định 6,48% mỗi năm trong 5 năm với tỷ giá 1 năm (1-year FX) ở mức 23.790 để giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền tệ và lãi suất. Do đó, việc đồng USD tăng giá gần đây không gây tác động trọng yếu đến lợi nhuận của Công ty.

Bên cạnh đó, vào ngày 20/4 vừa qua, ngân hàng Techcombank (“TCB”), công ty liên kết của Masan đã thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Sở hữu 19,9% lợi ích kinh tế tại TCB, Masan dự kiến ​​sẽ nhận được hơn 1.000 tỷ đồng tiền mặt trong 06 tháng tới, giúp Công ty thuận lợi trong công tác giảm đòn bẩy tài chính.

Masan đã có một năm 2023 thành công khi doanh thu thuần của công ty đạt 78.252 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2022 chủ yếu nhờ mảng kinh doanh tiêu dùng. Lợi nhuận sau thuế của Masan đạt gần 1,900 tỷ đồng trong khi dòng tiền tự do của doanh nghiệp này tăng lên 7.454 tỷ đồng trong năm 2023, tăng từ 887 tỷ đồng trong năm 2022.

Trong năm 2024, Masan lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu trong khoảng 84.000 tỷ đồng - 90.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,3% - 15%. Lợi nhuận sau thuế dự kiến từ 2.250 tỷ đồng đến 4.020 tỷ đồng, tăng 31% - 115% so với kết quả thực hiện năm 2023. Công ty cũng dự kiến sẽ không chia cổ tức năm 2024.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn