4 công ty bảo hiểm công bố tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông từ 10-32%

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, CTCP PVI (PVI – Mã: PVI) đã chốt phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 32%, cao hơn so với kế hoạch 28,5% mà đại hội cổ đông thông qua vào năm ngoái. Đây là mức chi trả cổ tức cao thứ hai trong lịch sử của công ty kể từ khi thành lập. Với 234 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVI dự kiến sẽ chi gần 750 tỷ đồng.

Năm 2024, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ở mức 765 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ ở mức tối thiểu là 28,5% trên mệnh giá cổ phần.

Kết thúc phiên 9/4, giá cổ phiếu PVI đạt 49.800 đồng/cp.

4 công ty bảo hiểm công bố tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông từ 10-32%
Diễn biến giá cổ phiếu PVI

Tại đại hội sắp tới, Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG) sẽ trình phương án chia cổ tức 10% bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2023. Theo đó, MIC dự kiến chi khoảng hơn 172 tỷ đồng để chia cổ tức.

Năm 2024, ban lãnh đạo MIC đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 25%. Với mức lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 đạt hơn 352 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận của MIC năm 2024 sẽ là 440 tỷ đồng. Công ty dự kiến mức chi trả cổ tức tối thiểu là 10%.

Kết thúc phiên 9/4, giá cổ phiếu MIG đạt 17.700 đồng/cp.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO – Mã: PGI) dự kiến trích hơn 133 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 12%.

Trước đó, PGI đã thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 26/2 và thời gian bắt đầu chi trả cổ tức là ngày 15/3/2024. Với 110,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PGI đã phải bỏ ra 110,8 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông.

Năm 2024, PGI đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.024 tỷ đồng, không thấp hơn năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 288,8 tỷ đông và cổ tức 10% bằng tiền mặt

Kết thúc phiên 9/4, giá cổ phiếu PGI đạt 24.900 đồng/cp.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH – Mã BVH) cũng có kế hoạch sử dụng toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của năm 2023 để trả cổ tức tiền mặt. Năm 2023, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của đạt 1.120 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra là 1.100 tỷ. Trước đó, ngân hàng cũng đã sử dụng toàn lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của năm 2022 để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 9,54%.

Kết thúc phiên 9/4, giá cổ phiếu PGI đạt 41.550 đồng/cp.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn