4 Phó Tổng Giám đốc SeABank đồng loạt 'rời ghế nóng'

Ngày 23/2, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, SeABank miễn nhiệm 4 Phó Tổng Giám đốc gồm:

(1) Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quỳnh từ ngày 23/2 để bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản SeABank (SeABank góp 100% vốn cổ phần).

(2) Miễn nhiệm ông Võ Long Nhi từ ngày 24/2 để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đối ngoại và Phát triển dự án của SeABank.

(3) Miễn nhiệm ông Hoàng Mạnh Phú từ ngày 17/4 do được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

(4) Miễn nhiệm bà Trần Thị Thanh Thủy từ ngày 17/4 do được đề cử, ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời, SeABank bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc:

(1) Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Khối Nguồn vốn & Thị trường Tài chính làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/2.

(2) Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc khối Quản trị rủi ro làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 24/2, thời hạn 3 năm.

Sau các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm nói trên, Ban Tổng Giám đốc SeABank sẽ còn 7 thành viên, gồm Tổng Giám đốc Lê Quốc Long và 6 Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Tuấn Cường, Vũ Đình Khoán, Đặng Thu Trang, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Tuấn Anh.

>> SeABank sẽ bổ sung thêm thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ 2024

Xem thêm tại nguoiquansat.vn