7 quỹ ETF quy mô tài sản trên 25.700 tỷ đồng sẽ mua lượng lớn cổ phiếu VRE, HDB, GMD, ACB và bán ra MWG, TPB, VIB, VPB

HoSE vừa công bố kết quả rà soát các danh mục các chỉ số cho kỳ quý I/2024. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 3/5.

7 quỹ ETF quy mô tài sản trên 25.700 tỷ đồng sẽ mua lượng lớn cổ phiếu VRE, HDB, GMD, ACB và bán ra MWG, TPB, VIB, VPB
Thay đổi danh mục của 7 quý ETF (Nguồn: SSI Research)

Hiện tại có 3 quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 15.748 tỷ đồng tại ngày 15/4/2024.

SSI Research ước tính các quỹ này sẽ bán 48,2 triệu cổ phiếu (cp) MWG khỏi danh mục, các cổ phiếu bị bán mạnh khác gồm TPB (5,1 triệu cp), MBB (3,7 triệu cp), VPB (3,8 triệu cp). Ở chiều ngược lại, cổ phiếu BMP được mua mới 472 nghìn cp. Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được quỹ bổ sung đáng kể như: VRE (15 triệu cp), HDB (13,6 triệu cp) và GMD (9,6 triệu cp).

Đối với bộ chỉ số VN30 có hiện tại có 4 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30, SSIAM VN30, MAFM VN30, và KIM Growth VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.432 tỷ đồng. Dự kiến các quỹ sẽ mua bổ sung SHB (1,1 triệu cp), VHM (1,4 triệu cp), bán ra TPB (1,5 triệu cp).

Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 1.534 tỷ đồng tham chiếu theo chỉ số VNFIN Lead sẽ bán ra 722 nghìn cổ phiếu LPB, 350 nghìn cổ phiếu TPB, 307 nghìn cổ phiếu STB. Ngược lại, quỹ này mua vào 1,2 triệu cổ phiếu MBB.

Tổng lại, 7 quỹ ETF có tổng tài sản 25.714 tỷ đồng sẽ thực hiện mua vào VRE (15 triệu cp), HDB (13,6 triệu cp), GMD (9,6 triệu cp),...và bán ra MWG (48,3 triệu cp), TPB (6,9 triệu cp), VIB (4,7 triệu cp),...

Xem thêm tại nguoiquansat.vn