86 mã chứng khoán trên HOSE chưa được cấp margin

Trong danh sách này có những mã chứng khoán đáng chú ý như: AGM của Xuất nhập khẩu An Giang, CKG của Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, DXS của Dịch vụ Đất Xanh, FRT của Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai, HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP, POM của CTCP Thép Pomina,... 

Phần lớn các cổ phiếu trong danh sách thuộc diện kiểm soát, cảnh báo như: AGM, CKG, DAG, EVG, HAG, HBC, HNG, ITA, PIT, POM, TVB, VNE,… Trong đó, SJF còn thuộc diện đình chỉ giao dịch, HVN thuộc diện hạn chế giao dịch. 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm: C32, DRH, DTL, DXS, FCN, FIT, FRT, SMC, TDC, TSC, TTE, VPH. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm: APH.

Thời gian niêm yết dưới 6 tháng: VTP, TCI, SBG, QNP, NAB, HTG, HNA, FUEKIVND, FUCTVGF5,...

Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: SBV, VNL, DMC. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán PSH, PTB, CRE, HU1.

Một số quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong ba tháng liên tiếp: FUCVREIT, FUEIP100, FUEKIV30.

Trong danh sách còn có cổ phiếu AAT do công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Xem thêm tại vietnambiz.vn