9 công ty bị xử phạt vi phạm lĩnh vực chứng khoán trong nửa đầu tháng 7/2023

Mức phạt lớn nhất là 1,83 tỷ đồng dành cho Công ty cổ phần (CTCP) Tập đoàn Hải Thạch, do Công ty này có hành vi giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) hoặc công ty con công bố thông tin.

Cụ thể, theo công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Hải Thạch - tổ chức liên quan đến ông Võ Thụy Linh - Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) được thực hiện giao dịch chuyển nhượng 12,2 triệu cổ phiếu HHV từ ngày 15/11/2021 đến ngày 17/11/2021.

Tuy nhiên, Tập đoàn Hải Thạch đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu HHV trên (tương ứng 122 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu HHV) vào ngày 12/11/2021, trước 3 ngày công bố thông tin của HNX. Với hành vi vi phạm này, CTCP Tập đoàn Hải Thạch còn bị đình chỉ giao dịch chứng khoán 2 tháng, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Đối với CCP Vinam, Công ty này đã có hành vi vi phạm thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho phép thực hiện.

Ngày 11/01/2021, Vinam hoàn thành đợt chào bán 8,25 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 115,5 tỷ đồng lên khoảng 198 tỷ đồng. Ngày 29/3/2021, HĐQT Công ty thông qua Nghị quyết về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên (với tỷ lệ thay đổi là 44,44% số tiền thu được từ đợt chào bán) theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ và đã báo cáo về việc đã sử dụng hết 100% số tiền thu được từ đợt chào bán ngày 01/7/2021.

Tuy nhiên, ngày 10/01/2022, HĐQT Công ty tiếp tục thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên (với tỷ lệ thay đổi là 20,2% số tiền thu được từ đợt chào bán) nhưng không được ĐHĐCĐ uỷ quyền.Với hành vi vi phạm này, UBCKNN đã phạt tiền Vinam 150 triệu đồng và yêu cầu công ty khắc phục hậu quả, không áp dụng biện pháp buộc thông qua ĐHĐCĐ gần nhất về việc thay đổi mục địch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ.

Trong nửa đầu tháng 7/2023, có 6 doanh nghiệp cùng nhận mức phạt hành chính 85 triệu đồng, do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX như: Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2020-2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu... Danh sách các công ty này bao gồm: CTCP Kết cấu thép ATAD Đồng Nai; CTCP Điện mặt trời VKT – Hòa An; CTCP Văn phòng phẩm Hải Phòng; Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Địa Ốc Xanh; CTCP Vissai Ninh Bình và CTCP Xây dựng và Thương mại Trung Tây Nguyên. Tổng mức phạt đối với các công ty này là 510 triệu đồng.

Một công ty khác không công bố thông tin đầy đủ nội dung theo pháp luật, công bố thông tin không đúng thời hạn bị phạt tiền 120 triệu là CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê. Cụ thể, Công ty này bị phạt 60 triệu đồng do công bố không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HOSE và trang thông tin điện tử của công ty các văn bản giải trình chênh lệc lợi nhuận sau thuế quý II/2021 so với cùng kỳ năm 2020, báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán, giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ... Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với các tài liệu của đợt trái phiếu riêng lẻ gồm: Báo cáo tình hình tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn năm 2021...

Ngoài ra, CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê công bố thông tin đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật tại Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục IV, V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC. Với hành vi này, Công ty bị xử phạt hành chính 60 triệu đồng. Tổng mức phạt dành cho công ty là 120 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, UBCKNN đã ban hành 187 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 18,35 tỷ đồng, trong đó xử phạt 2 trường hợp thao túng với tổng số tiền phạt 2,05 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, UBCKNN cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, qua đó giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững, công khai và minh bạch, lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, từ đó hấp dẫn dòng tiền vào thị trường.

Xem thêm tại tapchitaichinh.vn