ACC: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Đồng Nai

ACC: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Đồng Nai

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Đồng Nai như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm