ACV báo lãi 2.921 tỷ đồng quý I, nợ xấu 'phình to' thành 7.500 tỷ đồng

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) công bố BCTC quý I/2024 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 5.643 tỷ đồng, tăng 19,35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng đột biến 78,5% lên mức 2.921 tỷ đồng.

ACV báo lãi 2.921 tỷ đồng quý I, nợ xấu 'phình to' thành 7.500 tỷ đồng

Nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận tăng vọt là chi phí tài chính. Tổng chi phí tài chính quý I/2024 chỉ chưa đến 19 tỷ đồng, giảm đến 773 tỷ đồng so với cùng kỳ do quý I năm ngoái ACV ghi nhận con số 771 tỷ đồng lỗ tỷ giá do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ. Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 405 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn đến cuối quý hơn 9.800 tỷ đồng.

Điểm nhấn của ACV là lượng tiền dồi dào. Tổng doanh thu tài chính trong quý đạt 478 tỷ đồng (tăng 63 tỷ đồng so với cùng kỳ). ACV là một trong những doanh nghiệp giàu tiền mặt nhất trên sàn chứng khoán. Tính đến hết quý I/2024 tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn hơn 2.600 tỷ đồng (tăng 260 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Ngoài ra, các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn 23.966 tỷ đồng, giảm 1.929 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Nợ xấu tăng mạnh thêm hơn 1.800 tỷ đồng so với đầu năm, lên trên 7.500 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty phải trích lập dự phòng gần 3.900 tỷ đồng.

“Khó” nhất là khoản nợ của Bamboo Airways hơn 2.184 tỷ đồng đã phải trích lập dự phòng 100%. Ngoài ra còn khoản nợ 901 tỷ đồng của Pacific Airlines và gần 300 tỷ đồng của CTCP Hàng không lữ hành Việt Nam.. cũng phải trích lập dự phòng 100%.

ACV báo lãi 2.921 tỷ đồng quý I, nợ xấu 'phình to' thành 7.500 tỷ đồng

Báo cáo cũng ghi nhận tổng tiền đổ vào dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành đã hơn 5.700 tỷ đồng, tăng 368 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tiền đổ vào dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 cảng hàng không Tân Sơn Nhất hơn 2.000 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn