An Gia dự kiến nâng vốn điều lệ lên 1.625 tỷ đồng, trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25%
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của An Gia được tổ chức sáng ngày 14/5 tại TP. Hồ Chí Minh

Năm 2023, An Gia đạt doanh thu thuần 3.891 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 175 tỷ đồng, lần lượt vượt 30% và 75% so với kế hoạch. Doanh thu trong năm chủ yếu đến từ việc An Gia bàn giao khu phức hợp Westgate với quy mô hơn 2.000 sản phẩm tại Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh).

Tại thời điểm 31/12/2023, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu chỉ 0,51 lần, hệ số nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu được giảm tối đa, về mức 0,11 lần.

Tính tới cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu của An Gia còn gần 315 tỷ đồng. AGG đặt mục tiêu tự tin sớm đưa dư nợ trái phiếu về 0 trong nửa đầu năm 2024 nhờ nguồn tiền bán các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate (Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) và The Standard (Bình Dương).

Theo đánh giá của lãnh đạo An Gia, năm 2024 thị trường bất động sản sẽ có các thử thách nhưng mở ra nhiều cơ hội khác nhau, nhất là việc gom thêm quỹ đất với giá tốt, pháp lý rõ ràng, thời gian triển khai nhanh. Đối với quỹ đất hiện hữu chưa hoàn thiện pháp lý, An Gia tiếp tục đẩy mạnh hoàn tất các bước cần thiết để sẵn sàng cho hoạt động xây dựng, triển khai, bán hàng.

AGG đặt ra mục tiêu năm 2024 với doanh thu thuần 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 250 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm trước.

Trong đó, An Gia sẽ tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu từ bán các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate và The Standard. An Gia cũng chuẩn bị nguồn lực để đầu tư, triển khai dự án The Gió Riverside trong năm nay để góp phần hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh.

Ngay trong quý I/2024, An Gia đã đạt được doanh thu thuần gần 1.313 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ nhờ tiếp tục bàn giao sản phẩm tại Westgate và The Standard.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của công ty đạt gần 8.482 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm 39% so với đầu năm, còn 1.229 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở các dự án triển khai dở dang và giảm mạnh trong quá trình công ty bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Nợ vay tài chính cuối kỳ đạt 1.490 tỷ đồng, tương đương đầu năm.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, An Gia thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.625 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay hoặc tùy thuộc vào việc thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hội đồng quản trị cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Mức cổ tức này cao hơn mặt bằng chung 10% mà các năm trước đây, An Gia thường chi trả cho cổ đông.

Một phương án khác cũng được HĐQT đề xuất với cổ đông là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm tăng tính gắn kết giữa công ty với người lao động, các thành viên quản trị và điều hành. Số lượng phát hành tối đa hơn 6,13 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,9% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

Tại kỳ họp này, cổ đông An Gia cũng bầu HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2024 - 2029. Số lượng gồm 3 thành viên, trong đó có 1 Thành viên HĐQT độc lập. Danh sách thành viên HĐQT được bầu cho nhiệm kỳ mới bao gồm ông Nguyễn Bá Sáng, ông Louis T. Nguyen và ông Lê Duy Bình (Thành viên HĐQT độc lập).