ART: Bổ nhiệm Bà Đào Thị Kim Ngân đảm nhận vị trí Kế toán trưởng thay cho Bà Nguyễn Thị Thùy