AST: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

AST: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (mã CK: AST) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm