Bac A Bank ra mắt thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới với mục tiêu tăng trưởng

Ngày 27/04/2024, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 91,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024; phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024; Phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ BAC A BANK và đặc biệt là bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 -2029, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Bac A Bank ra mắt thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới với mục tiêu tăng trưởng
Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK 2024

Bước tiến mới trong lộ trình hiện đại hóa ngân hàng

Trong năm 2023, trước những khó khăn do tác động bất lợi từ kinh tế thế giới, thị trường tài chính trong nước và tình hình biến động lãi suất trong những tháng cuối năm, BAC A BANK đã chủ động, linh hoạt điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ tất cả các chỉ tiêu, tỷ lệ an toàn vốn, an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Do đó, mọi hoạt động của BAC A BANK đều ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, bền vững.

Ngân hàng đã nỗ lực để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản. Trong đó, tổng tài sản của BAC A BANK đạt hơn 152 nghìn tỷ đồng tăng 18,2% so với năm 2022, vốn điều lệ đạt mức 8.334 tỷ đồng tăng trưởng 2,5%, huy động vốn tăng 21,8% với sự điều hành linh hoạt, bám sát tình hình thị trường vốn, đảm bảo tính thanh khoản đáp ứng hiệu quả nhu cầu hoạt động - kinh doanh của Ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu thấp - chỉ chiếm 0,92% tổng dư nợ, đạt mục tiêu khống chế tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%; tăng trưởng tín dụng luôn đảm bảo bám sát quy định về giới hạn tín dụng của NHNN, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện, tăng 5,0% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 1.048 tỷ đồng. Hoạt động tư vấn đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, chú trọng các dự án liên quan đến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục, du lịch nghỉ dưỡng. Đây là những lĩnh vực hoạt động mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng và ý nghĩa rất lớn với phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, BAC A BANK có sự chuyển mình rõ nét trên lộ trình đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng, bước đầu triển khai kênh Kiosk Banking để mang đến trải nghiệm tối ưu cho Khách hàng. Cùng với đó, hệ thống CoreBanking, các kênh giao dịch Internet & Mobile Banking, hệ thống quản lý Thẻ liên tục được nâng cấp, cập nhật.

Cũng trong năm 2023, Ngân hàng cũng đã chính thức ra mắt thành công 2 sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK - Mastercard. Với số lượng thẻ ghi nhận mở mới trong năm 2023, BAC A BANK dự kiến sẽ tiếp đà khai thác hiệu quả kinh doanh thẻ - để trở thành một trong các sản phẩm chủ chốt của Ngân hàng.

Với tầm nhìn chiến lược trở thành một ngân hàng đa năng, hiện đại, BAC A BANK đã xây dựng mô hình Ngân hàng số mang thương hiệu BAC A BANK - Alpha Bank và bắt đầu triển khai các giai đoạn đầu tiên của dự án. BAC A BANK cũng đã đầu tư mở rộng, nâng cấp trung tâm dữ liệu, triển khai hệ thống bảo mật tiên tiến, đảm bảo hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin luôn hoạt động thông suốt, an toàn và bảo mật.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn