Cụ thể, tại báo cáo tài chính quý I/2024, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABI giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái từ 480 tỷ đồng xuống còn 475 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của ABI giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái lần lượt là từ 88,5 tỷ đồng xuống 86,5 tỷ đồng và từ 70,7 tỷ đồng xuống 69,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABI giảm trong quý I/2024 đến từ tổng phí nhượng tái bảo hiểm của ABI tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 46 tỷ lên gần 72 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo hiểm gốc của ABI tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, từ 485 tỷ đồng lên gần 503 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nguyên nhân dẫn đến lãi ròng giảm là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 124 tỷ đồng lên gần 139 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí công cụ dụng cụ đồ dùng văn phòng của ABI có mức tăng mạnh nhất trong các khoản chi phí quản lý của doanh nghiệp này, tăng gấp 4,6 lần cùng kỳ, từ 1,1 tỷ đồng lên gần 5 tỷ đồng.

Bảo hiểm Agribank: Phí nhượng tái bảo hiểm tăng kéo lùi doanh thu thuần của doanh nghiệp
ABI báo lãi đi lùi trong quý đầu năm 2024. Ảnhh: ABI.

Cũng trong quý I, tổng chi phí bồi thường bảo hiểm của ABI đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 170 tỷ đồng xuống 146 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng từ 173,7 tỷ đồng vào năm ngoái lên 184,1 tỷ đồng vào quý I năm nay. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, từ 39 tỷ đồng lên 41,2 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của ABI ghi nhận ở mức gần 4.025 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với số liệu đầu năm là 3.957 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 3.857 tỷ đồng, chiếm 95,8% tổng tài sản.

Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là 3.008 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, số tiền trên đều là tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng của ABI. Các khoản tiền gửi này được gửi tại công ty mẹ là Ngân hàng Agribank.

Với lượng tiền gửi lớn, kết thúc quý I/2024, lãi tiền gửi có kỳ hạn của ABI tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước lên 41,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty không nắm giữ bất kỳ trái phiếu, cổ phiếu hay khoản đầu tư tài chính nào hay tham gia đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên kết. Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty tại thời điểm cuối tháng 3/2024 cũng tăng 15%, từ 114 tỷ lên gần 135 tỷ đồng.

Tại bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của ABI gần như đi ngang so với hồi đầu năm là 2.423 tỷ đồng và đều là các khoản nợ ngắn hạn.

Trong cùng diễn biến, năm 2024, ABI đề ra kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm tăng tối thiểu 20% so với mức thực hiện 2023. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt tối thiểu 320 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2024, ABI đã thực hiện được 22% mục tiêu lợi nhuận tối thiểu đề ra trước đó.

Trên thị trường chứng khoán, trong quý I, cổ phiếu ABI giảm còn 25.150 đồng/cổ phiếu tại phiên ngày 29/3/2024. Tính đến kết phiên ngày hôm nay 14/5, cổ phiếu ABI tiếp tục giảm còn 23.600 đồng/cổ phiếu.