Bầu Đức muốn lập kỷ lục doanh thu năm 2024, nhưng lợi nhuận đi lùi 26%

Ngày 7/5, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 để trình và xin ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Theo đó, doanh thu thuần năm nay dự kiến đạt 7.750 tỷ đồng, trong đó cây ăn trái chiếm 5.540 tỷ đồng, heo ăn chuối 1.550 tỷ đồng và sản phẩm, hàng hóa 660 tỷ đồng.

Nếu đạt được mục tiêu này, đây sẽ là doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Hoàng Anh Gia Lai.

Bầu Đức muốn lập kỷ lục doanh thu năm 2024, nhưng lợi nhuận đi lùi 26%- Ảnh 1.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.320 tỷ đồng.

Bầu Đức muốn lập kỷ lục doanh thu năm 2024, nhưng lợi nhuận đi lùi 26%- Ảnh 2.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần 6.442 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.782 tỷ đồng năm 2023. Như vậy, chỉ tiêu doanh thu năm nay dự kiến tăng 20% trong khi lợi nhuận giảm 26%.

Năm nay, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tập trung đầu tư và mở rộng diện tích cây ăn trái, bao gồm trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng diện tích lên 9.000 ha và trồng thêm 500 ha sầu riêng, nâng diện tích lên 2.000 ha.

Trước thềm đại hội đồng cổ đông, ông Nguyễn Chí Thắng vừa xin rút khỏi hội đồng quản trị sau hơn 30 năm gắn bó với tập đoàn. Đại hội sắp tới sẽ bầu bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị và 1 thành viên ban kiểm soát.

Xem thêm tại cafef.vn