16:18, 20/07/2022

BBC: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến Giao dịch sáp nhập giữa Công ty TNHH Chế biến thực phẩm PAN và Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây (dự án Nhà máy SX bánh kẹo Long An 2)

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần BIBICA công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến Giao dịch sáp nhập giữa Công ty TNHH Chế biến thực phẩm PAN và Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây (dự án Nhà máy SX bánh kẹo Long An 2) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE