13:23, 15/09/2022

BCM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các công ty thành viên

Trong bài viết này:

    Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo nghị quyết HĐQT về việc thông qua thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các công ty thành viên như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE