BCTC 1 /2024 ABI - Quý 1 lãi 69,18 tỷ đồng tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.
Doanh thu phí bảo hiểm quý Q1/2024 đạt 515,17 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ.
Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng, 13,86% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 184,18 tỷ đồng, tăng 6,03% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế đạt 69,18 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 24.400 VND/cổ phiếu.

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây