BCTC 1 /2024 AIC - Quý 1 lãi 8,36 tỷ đồng tăng trưởng 104,6% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không.
Doanh thu phí bảo hiểm quý Q1/2024 đạt 608,49 tỷ đồng, tăng 6,01% so với cùng kỳ.
Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng, 2,85% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 34,53 tỷ đồng, giảm 37,27% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế đạt 8,36 tỷ đồng, tăng 104,6% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 13.200 VND/cổ phiếu.

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây