BCTC 1 /2024 BLI - Quý 1 lãi 34,29 tỷ đồng tăng trưởng 39,68% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long.
Doanh thu phí bảo hiểm quý Q1/2024 đạt 372,01 tỷ đồng, giảm 6,07% so với cùng kỳ.
Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng, 10,38% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 62,26 tỷ đồng, giảm 6,48% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế đạt 34,29 tỷ đồng, tăng 39,68% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 10.500 VND/cổ phiếu.

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây