BCTC 1 /2024 PRE - Quý 1 lãi 46,98 tỷ đồng tăng trưởng 28,67% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 Tổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội.
Doanh thu phí bảo hiểm quý Q1/2024 đạt 689,5 tỷ đồng, giảm 3,19% so với cùng kỳ.
Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng, 16,85% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 29,12 tỷ đồng, tăng 19,77% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế đạt 46,98 tỷ đồng, tăng 28,67% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 18.500 VND/cổ phiếu.

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây