BCTC 1 /2024 PTI - Quý 1 lãi 68,47 tỷ đồng tăng trưởng 66,59% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện cho biết doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.348,31 tỷ đồng, giảm 23,22%.
  • Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng 73,69%.
  • Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 11,44 tỷ đồng, giảm 20,84%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 68,47 tỷ đồng, tăng 66,59%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 25-04-2024 là 32.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây