BCTC 1 /2024 VNR - Quý 1 lãi 144,34 tỷ đồng tăng trưởng 31,19% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.
Doanh thu phí bảo hiểm quý Q1/2024 đạt 790,64 tỷ đồng, tăng 7,86% so với cùng kỳ.
Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng, 29,6% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 82,44 tỷ đồng, giảm 21,62% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế đạt 144,34 tỷ đồng, giảm 31,19% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 23.100 VND/cổ phiếu.

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây