BCTC 1/2023 CHS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 9,72 tỷ đồng tăng 32,88% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023.
  • Theo đó, doanh thu của doanh nghiệp đạt 141,81 tỷ đồng, tăng 141,13% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng đáng kể lên đến 231,28% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 9,72 tỷ đồng, tăng 32,88% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây