BCTC Quý 4/2023 CHS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 3,86% so với cùng kỳ, lãi 13,1 tỷ đồng.

  • Công ty Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (CTCP Chiếu sáng Công cộng) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 24,42% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 30,45% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 13,1 tỷ đồng, tăng 3,86% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 635,68 tỷ đồng, tăng 13,97% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế của công ty cũng tăng 18,88% so với cùng kỳ, đạt 39,56 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty Chiếu sáng Công cộng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 76,85 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 284 tỷ đồng. Về giá cổ phiếu, vào ngày 05-02-2024, giá cổ phiếu của công ty Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức 10.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây