BCTC 2023 CHS - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 18,97% so với cùng kỳ, đạt 40 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 13,96% trong năm so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 15,3%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 8,56% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 284 tỷ đồng.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho tăng lên 6,86 so với năm trước, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 3,49 so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây