BCTC 1/2023 CTB - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 1,44 tỷ đồng giảm 27,77% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023, trong đó doanh thu đạt 98,5 tỷ đồng, giảm 44,64% và giá vốn giảm 50,63% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý tăng 3,1% và chi phí bán hàng tăng 61,81% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,44 tỷ đồng, giảm 27,77% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây