BCTC 1/2023 CTT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2,6 tỷ đồng tăng 7,89% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Chế tạo Máy - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023.
  • Theo đó, doanh thu của doanh nghiệp đạt 514,63 tỷ đồng, tăng 13,99% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng đáng kể lên 13,93% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý cũng tăng 13,8% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 30,21%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 2,6 tỷ đồng, tăng 7,89% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của doanh nghiệp đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 15.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây