BCTC 1/2023 HDW - Lợi nhuận quý I lai 10,38 tỷ đồng tăng 9,91% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023.
  • Theo đó, doanh thu của doanh nghiệp đạt 125,65 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ.
  • Giá vốn tăng 1,59% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý giảm 1,31% so với cùng kỳ và chi phí bán hàng tăng 6,55% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế Q1/2023 của doanh nghiệp đạt 10,38 tỷ đồng, giảm 9,91% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của doanh nghiệp đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 13.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây