BCTC 1/2023 HJC ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,95 tỷ đồng quý I.

  • Công ty cổ phần Hòa Việt đã công bố báo cáo tài chính Q1/2023.
  • Doanh thu của HJC trong quý đạt 32,92 tỷ đồng, tăng 30,49% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn tăng cao hơn với 32,12% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng tăng lần lượt 10,24% và 11,58% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của HJC trong quý đạt âm 0,95 tỷ đồng, tăng 49,69% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây