BCTC 1/2024 HJC - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,98 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Hòa Việt vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024, trong đó doanh thu đạt 44,1 tỷ đồng, tăng 33,95%.
  • Giá vốn tăng 50,5%, trong khi chi phí quản lý giảm 15,33% và chi phí bán hàng tăng 14,92%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý đạt mức âm 0,98 tỷ đồng, giảm 2,78%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây