BCTC 1/2023 HPW - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 13,8 tỷ đồng giảm 5,77% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cấp nước Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023, trong đó doanh thu đạt 256,69 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn lại tăng 8,75% so với cùng kỳ.
  • Trong mặt quản lý, chi phí quản lý giảm 6,95% và chi phí bán hàng giảm 5,23% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế Q1/2023 của doanh nghiệp đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 5,77% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 17.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây