BCTC 1/2023 HTW - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,78 tỷ đồng giảm 1,5% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cấp nước Hà Tĩnh vừa công bố báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh quý 1/2023.
  • Trong đó, doanh thu của doanh nghiệp đạt 32,32 tỷ đồng, giảm 5,91% và giá vốn giảm 6,95% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt giảm 7,15% và 3,02% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,78 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây