BCTC 1/2023 NTT ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 9,96 tỷ đồng quý I.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 1/2023 của CTCP Dệt - May Nha Trang và kết quả kinh doanh quý 1/2023 của doanh nghiệp NTT đã được công bố.
  • Trong quý đầu năm 2023, doanh thu của doanh nghiệp đạt 203,62 tỷ đồng, giảm 3,11% và giá vốn tăng 0,4% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý giảm 0,52% và chi phí bán hàng giảm 24,08% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 9,96 tỷ đồng, giảm 468,29% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây