BCTC 1/2023 PIS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 5,98 tỷ đồng tăng 131,43% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023 với kết quả kinh doanh tích cực.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 150,35 tỷ đồng, tăng 17,08% và giá vốn tăng 15,27% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý giảm 10,53% và chi phí bán hàng giảm 10,69% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 5,98 tỷ đồng, tăng đến 131,43% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây