BCTC 1/2023 QHD - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 5,18 tỷ đồng tăng 1,72% so với cùng kỳ.

  • CTCP Que hàn điện Việt Đức vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023.
  • Trong đó, doanh thu đạt 75,88 tỷ đồng, giảm 5,99% và giá vốn giảm 8,87% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý và chi phí bán hàng tăng lần lượt 12,99% và 35,03% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,18 tỷ đồng, tăng 1,72% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây