BCTC 1/2023 TTS - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 3,02 tỷ đồng giảm 30,02% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cán Thép Thái Trung vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023, cùng với KQKD của doanh nghiệp TTS.
  • Trong đó, doanh thu Q1/2023 đạt 1.468,36 tỷ đồng, giảm 23,61% và giá vốn giảm 23,76% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt giảm 19,37% và 10,61% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế Q1/2023 của doanh nghiệp đạt 3,02 tỷ đồng, giảm 30,02% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây