BCTC 1/2024 AAT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 5,11 tỷ đồng tăng 248,62% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 204,68 tỷ đồng, tăng 62,41%.
  • Giá vốn cũng tăng 67,61%.
  • Chi phí tài chính giảm 4,23%, trong đó chi phí lãi vay giảm 17,84%.
  • Chi phí quản lý giảm 17,25%, chi phí bán hàng giảm 43,31%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,11 tỷ đồng, tăng 248,62%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 19-04-2024 là 4.550 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây