BCTC 1/2024 ACC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 10,26 tỷ đồng tăng 3,38% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC ghi nhận doanh thu đạt 111,37 tỷ đồng, giảm 1,22%.
  • Giá vốn giảm 7,01% và chi phí tài chính tăng đáng kể lên đến 57,38%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo.
  • Chi phí quản lý giảm 22,65% và chi phí bán hàng giảm 42,15% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 10,26 tỷ đồng, tăng 3,38%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 13.950 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây