BCTC 1/2024 ACV - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2.917,44 tỷ đồng tăng 78,59% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP cho biết doanh thu đạt 5.643,52 tỷ đồng, tăng 19,35%.
  • Giá vốn tăng 14,19% và chi phí tài chính giảm mạnh 97,63%, trong đó chi phí lãi vay giảm 15,43%.
  • Chi phí quản lý giảm 18,28% và chi phí bán hàng tăng 3,94%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2.917,44 tỷ đồng, tăng 78,59%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 26-04-2024 là 83.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây