BCTC 1/2024 ASM - Lợi nhuận quý I lãi 58,48 tỷ đồng giảm 15,57% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tập đoàn Sao Mai vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 2.548,54 tỷ đồng, giảm 16,45%.
  • Đồng thời, giá vốn cũng giảm 16,58%.
  • Chi phí tài chính giảm 24,53%, trong đó chi phí lãi vay giảm 22,88%.
  • Chi phí quản lý tăng 1,69% và chi phí bán hàng giảm 3,63%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý đạt 58,48 tỷ đồng, giảm 15,57%.
  • Cuối quý, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 11.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây