BCTC 1/2024 BCA - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 1,77 tỷ đồng giảm 63,2% so với cùng kỳ.

  • CTCP B.C.H vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 1.247,62 tỷ đồng, tăng 67,78%.
  • Giá vốn cũng tăng mạnh lên 64,75%.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể lên 366,68%, trong đó chi phí lãi vay tăng 366,84%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng đều tăng cao lần lượt là 2.297,62% và 523,07%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 63,2% xuống còn 1,77 tỷ đồng.
  • Cuối cùng, giá cổ phiếu của CTCP B.C.H đóng cửa tại ngày 03-05-2024 là 19.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây