BCTC 1/2024 BCC - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 48,6 tỷ đồng quý I.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Xi măng Bỉm Sơn ghi nhận doanh thu đạt 689,75 tỷ đồng, giảm 18,66%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính cũng giảm tương ứng 18,76% và 18,85%.
  • Chi phí quản lý giảm 10,87% trong khi chi phí bán hàng tăng 10,25%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 48,6 tỷ đồng, giảm 3,95%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 08-05-2024 là 8.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây