BCTC 1/2024 BDB - Lợi nhuận quý I lãi 0,03 tỷ đồng giảm 45,73% so với cùng kỳ.

  • CTCP Sách và Thiết bị Bình Định vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 2,82 tỷ đồng, giảm 54,97%.
  • Giá vốn cũng giảm 59,52% và chi phí tài chính giảm 61,28%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo tỷ lệ tương tự.
  • Chi phí quản lý giảm 1,68% và chi phí bán hàng giảm 21,92%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt 0,03 tỷ đồng, giảm 45,73%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây