BCTC 1/2024 BHN - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 5,24 tỷ đồng quý I.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 1.308,1 tỷ đồng tăng 11,55% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn tăng 12,34% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 46,61% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 51,44% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý tăng 8,13% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 12,6% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt âm 5,24 tỷ đồng giảm 145,79% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 38.100 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây