BCTC 1/2024 BKG - Lợi nhuận quý I lãi 4,02 tỷ đồng giảm 8,47% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư BKG Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 69,73 tỷ đồng, tăng 36,73%.
  • Giá vốn tăng 45,5%, trong khi chi phí tài chính giảm 18,27%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 18,27%.
  • Chi phí quản lý tăng 9,67%, chi phí bán hàng giảm 36,59%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,02 tỷ đồng, giảm 8,47%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 4.120 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây