BCTC 1/2024 BNA - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 7,29 tỷ đồng tăng 17,47% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 309,59 tỷ đồng, tăng 44,8%.
  • Giá vốn tăng 49,3%, trong khi chi phí tài chính giảm 15,18%, trong đó chi phí lãi vay giảm 11,25%.
  • Chi phí quản lý tăng 14,34%, chi phí bán hàng tăng 106,47%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 7,29 tỷ đồng, tăng 17,47%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 13-05-2024 là 10.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây