BCTC 1/2024 BST - Lợi nhuận quý I lãi 0,07 tỷ đồng giảm 74,35% so với cùng kỳ.

  • CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 1,96 tỷ đồng, giảm 31,77%.
  • Giá vốn giảm 22,65% và chi phí bán hàng giảm 28%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 21,15%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 0,07 tỷ đồng, giảm 74,35%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 17-04-2024 là 14.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây