BCTC 1/2024 C69 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,8 tỷ đồng tăng 6.808,17% so với cùng kỳ.

  • CTCP Xây dựng 1369 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 191,63 tỷ đồng, giảm 31,82%.
  • Giá vốn giảm 32,33% và chi phí tài chính giảm 52,84%, trong đó chi phí lãi vay giảm 53,14%.
  • Chi phí quản lý giảm 18,55% và chi phí bán hàng tăng 5,03%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,8 tỷ đồng, tăng đến 6.808,17%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 07-05-2024 là 6.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây